Hubungi Kami
Nama Sanur Kaja
Nama Kadis I Made Sudana
Alamat Jl. Baypass Ngurah Rai No. 59 Denpasar
Email sanurkaja@gmail.com

Foto
Tirta Yatra Bersama Pemangku Se Desa Sanur Kaja Beserta Staf Desa
Video
Piodalan Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja 20 Maret 2019 Rahina Purnama Kedasa
Facebook
Twitter